سلام دوستان تصمیم گرفتم علاوه بر داستان ها و مطالب طنز نگاهی هم بر روایاتی داشته باشیم كه علم هنوز برای اونها پاسخ قانع كننده ای پیدا نكرده اگه خوشتون اومد بگین تا بیشتر از این داستانها قرار بدم

آن چه موجودی بود که می توانست از دیوارهای سنگی بگذرد…از کومه های علف خشک به ارتفاع 600 متر بپرد، ویا از رودخانه ای به پهنای دو مایل عبور کند؟!آن موجود پرنده بود؟! درنده بود؟!….یا اینکه خود شیطان بود؟

تا به امروز کسی نمی داند،ولی آن موجودی که آن کار های انجام نشدنی را انجام داد ، یک قرن پیش آثار پایش را در شهر های استان دیوان شایر واقع در جنوب انگلستان به جای گذاشت.

در شب پنجشنبه فوریه سال 1885 کمی قبل از ساعت 8 شب بود که برف در منطقه دیوان شایر شروع به باریدن نمود.در ساعت 6 روز بعد هنری پیلک که صاحب مغازه ی در شهرک تاپشام بود،از خانه اش بیرون آمد و قدری مکث کرد تا منظره پر برف اطراف را  نظلره کند…در این موقع  بود که یک رشته پا را در حیاط محصور خود مشاهده کرد.


برای ادامه مقاله لطفاً اینجا کلیک کنید