سری جدید اس ام اس های عاشقانه غمگین دلتنگی برای کسی که دوستش دارید.

اس ام اس دوست داشتن———————————اس ام اس عاشقانه———————————————————————

و چشمانت با من گفتند
فردا روز دیگری است
اما من هنوز دلم تنگ است
من دلتنگ تو هستم
آسمان دلم هنوز بارانی است...


—————————————sms love —————————————————————

دلتـنگـــــم …
هــــــمـــین !
و ایــــــن نیــــــاز به هــــیچ زبـــان شاعــــرانه ای نــــدارد …


——————————————غمگین————————————————————

نمایش تمام شد

پرده را کنار بزن

خودت را می‌خواهم تماشا کنم حالا!——————————————————————————————————

از مرگ ماهی ها میترسم

وگرنه درد دلم را به دریا میگفتم!


——————————————————————————————————

زندگی معنی پیچیده ای ندارد همین که تو باشی این تمام زندگیست …


——————————————————————————————————

وقتِ رفتنت آسمون بارید…
و تو چقدر خوشحال بودی و من هم …
کاشکی میدونستی به اندازه قطره های بارون دلتنگت میشم…


——————————————————————————————————

نفسم به تو بند است
بند دلم پاره می‌شود که نباشی
انگشت‌هات را پنجره کن
و مرا صدا بزن
از پشت آنهمه چشم


——————————————————————————————————

خیاط خوبی ست خدا

اما

دل مرا، به عمد یا سهو،نمی دانم!!...

شاید بی هوا

تنگ به سینه ام کوک زد...


——————————————————————————————————

من، در هوای تو نفس می‌کشم

تو، در هوای دیگری

و این‌گونه

فرجامِ جهان را پیش می‌اندازیم!


——————————————————————————————————

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی

شاید امشب سوزش این زخم ها را کم کنی

آه باران من سراپای وجودم آتش است

پس بزن باران بزن شاید تو خاموشم کنی


——————————————————————————————————

گـاهـی بـرای او چـیـزهـایـی مـی نـویـسـی بـعـد پـاک مـی کـنـی . . پـاک مـی کـنـی . . . او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو را نـمی خـوانـد امـا تـو تـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای


——————————————————————————————————

رفیقوقتی عشقت رفتبگذار برودمسخره است التماس به کسیکه با تمام وجود دوستش داشتیحالا بهت میگهواسم تکراری شدی


——————————————————————————————————

تو که نباشی …میان سر به راهی و رو به راهی …هیچ کدام نیستم … آواره ام !


——————————————————————————————————

شــاید تـــو …

سکوت میـــان کلامــم باشـــی!

دیـــده نمیشــوی

اما من تــو را احســـاس می کنــم!

شــایـد تـــو ….

هیـــاهـــوی قلبــــم باشـــی!

شنیـــده نمیشوی

اما من تو را نفــــس می کشم!


————————————————دلتنگی——————————————————

هر جای این سرزمینی باش !


فقط هر روز خنده هایت را برایم پست کن !


قلب من برای تپیدن


نیاز به انگیزه دارد ........!