فرهاد هزار شیرین دارد..
وشیرین هزار فرهاد..
و در اینجا این خیانت بزرگ عشق نام دارد


——————————————————————————————————


یکرنگ بمان
حتی اگر در دنیایى زندگی می کنی
که
مردمش براى پررنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند . . .
——————————————————————————————————


ﻭﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﻧﺎﺏ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺲ ﺩﻧﯿﺎ
ﺍﺻﻼ ” ﯾﻌﻨﯽ …
ﺧﻮﺩﻩ ﺧﻮﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ


——————————————————————————————————


یک شب
همه ی خیابان ها را
با تمام بلوارهایش
پارک را با تمام
درختان و نیمکتهایش
خواهم دزدید
همه را تا میزنم
و در کوله ی خیالم می گذارم
به سمت تو میآیم
تا
با تمام خیابان ها و پارکها
با من خاطره داشته باشی
که هرگز نتوانی
فراموشم کنی
——————————————————————————————————


یه خیابون
یه بارون
دستهای یخ کرده
یه آهنگ
کلی فکر !
و پاکت سیگار به ازای تمام شارژهایی که باید برای با “تو” بودن خریده میشد … !!

——————————————————————————————————


دلــ ـــــم کــه میگیرد…
به خودم وعــ ــــده های روز خوب را میدهـــ ــم
از همــ ــان وعده های خوبــی که:
سالهــ ــــاست به امیــ ـــد رسیدنشان
تقویــ ــم را خط خطی میکنم…

——————————————————————————————————


دل‌ من محکمه ایست
که به من می‌گوید:
همه را دوست بدار،
به همه خوبی‌ کن،
و اگر بد دیدی،
دل‌ به دریای محبت بزن و بخشش کن

——————————————————————————————————


ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺁﻥﭼﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ
ﻧﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ...!

——————————————————————————————————


من جز برای تو نمی‌خواهم خودم را
ای از همه من هایِ من بهتر " مـ ـ ـ ـنِ تـ ـ ـ ـ ـو "

——————————————————————————————————


کوچه های بن بست

همان خیابانهای غمگینی هستند

که از رسیدن به تو مایوس شده اند

——————————————————————————————————


کویرم کرد

ابری که دلش جای دیگری گیر بود …


——————————————————————————————————

نذر نگاهت ، به همه می رسد

جز من !

که می مانم

“با کاسه ی خالی در انتظار”

——————————————————————————————————


من آدم مهمی ام
نگهبان خنده های توام
هر اندوهی بخواهد به تو برسد
اول باید مرا بکشد

——————————————————————————————————

احساس وحشیِ خواستنت در من می تازد

مرا بخوان

من رام آغوشِ تو هستم

——————————————————————————————————


وقــتــی خــداوند از پــشت ســر دست هــایــش را روی چــشمــانم گــذاشــت
از لــای انــگـشتــانـش آن قــدر مـحــو دیــدن دــنیــا شــدم کــه فــرامــوش کــردم مــنــتظر اســتـ نــامـش را صــدا کــنـم.

——————————————————————————————————دلم تنگ شده

برای وقتی كه می گفتی :دلم واست تنگ شده

دلم تنگه..

برای بودنت

شایدم لبخند خودم

دلم برای همه چیز تنگ شده جز

نبودنت !

——————————————————————————————————


گـاهــﮯ نـدانـسـتـﮧ از یــک نـفـر بـتـﮯ درســت مــیـکـنـﮯ

آنــقـدر بـزرگ کـﮧ از دســت ابـراهـیـم نـیـز کــارـﮯ بـر نـمـﮯ آیـد

——————————————————————————————————دایـــــــــــــــــا
دستم نقاشی بلــــد نیــست !
امــــــــــا
دلــــــــــــــم
بــــرایـــــت
پـــــــــر میكشد . . . !

——————————————————————————————————


. هر کسی می تواند دانه های یک سیب را بشمارد
اما تنها خداوند میتوانه سیب های یک دانه را بشمارد .

——————————————————————————————————

من
آن اتفاق پیچیده ام
که ساده می افتم
روی کاغذ...
و تو! نمی توانی
پنهانم کنی...