بیقرار توام و در دل تنگم گله هاست

آه بی تاب شدن

عادت کم حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب

که افتاده در آب در دلم هستی و

بین منو تو فاصله هاست

♥♥♥♥

از عکس "تو" و "بغض"
همین قدر بگویم....
دردا که چه شب ها، که چه شب ها، که چه شب ها

♥♥♥♥

گرچه از فاصله ی ماه ز من دورتری
ولی انگاه همین جا و همین دور و بری
ماه می تابد و انگار تویی می خندی
باد می آید و انگار تویی می گذری


——————————————————————————————————
رچهره ی مسیح بر روی صلیب ، لبخندی بود که تداعی میکرد:

" دردهای بزرگ را نمیتوان گریست.."


——————————————————————————————————
همیشه چـوب سوختنی نیست، خـــوردنی هم هست
مــا گاهی چوبِ ســـــادگیمون رو میـــــخوریم .


——————————————————————————————————
شاید امروز نه ؛

اما من ایمان دارم که سرانجام همه چیز درست خواهد شد...

آری ، روزهای خوب خواهند آمد ...!!!!


——————————————————————————————————
بــہ بـودטּَ ـت مـے نــآزمـ ،

مـثـل بہــآر ڪـہ بــہ #اُردیبہـشت َ ـش ! /


——————————————————————————————————
شــایــد گـوشـم بـدهـکــار نــباشــد..
ولــی ...
قــلـبـم تــا دلـت بـخـواهـد ...
ور شکـستــه ســت ... !!!


——————————————————————————————————
این روزها تلخ می گذرد
دستم می لرزد از توصیفش
همین بس که :
نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی مثل خودکشی است با تیغِ کُند!!!