زنــــــــدگـــــی آرام است
مثل آرامش یک خواب بلند

زنــــــــدگـــــی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ

زنــــــــدگـــــی رویایست
مثل رویای یک کودک ناز

زنــــــــدگـــــی زیباست
مثل زیبایی یک غنچه ی ناز

زنــــــــدگـــــی تک تک این ساعتهاست————http://peb30.mihanblog.com/—————
وقتی قرار باشد من بی قرار تو باشم
و تو تنها قرار زندگیم
از هر چه قرار غیر تو باشد
“خواهم گذشت….!”


————http://peb30.mihanblog.com/—————
ثل باران چشمهایت دیدنى است
شعر خاموش نگاهت چیدنى است
مهربانى معنى لبخند توست
خنده هایت بىنهایت دیدنى است


—————جملات عاشقانه جدید——————
حالا آنقدر به من
فرصت " بودن " نده
تا حضورم
ته بکشد ،
یا دزدیده شود ...

از آن بدتر
به دست نالایقی بیافتد
که شاید تنها
سر وقت آمده باشد ...!!!
.......شااااید.....


————————————————جملات عاشقانه جدید——————————————————
مثل باران خاطراتت ماندنیست
لحن پر مهر صدایت خواندنیست
گر چه ما اندک زمانی در کنارت بوده ایم
تا ابد مهر و وفایت ماندنیست————http://peb30.mihanblog.com/—————
ﻭﺣﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﻞ ﺳﺎﻏﺮ ﺩﺍﺭﺩ
ﺟﺰ ﺑﺎﺩﻩ ﮐﺸﯽ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺍﺭﺩ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﺪﻭﯾﺶ ﺯ ﻣﯽ ﻧﺎﺏ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﺩ
وحشی بافقی
——————اس ام اس عاشقانه جدید——————

باور کــــــــــــن تمــــام دنیا را گشته ام

کنــــــــــار تو♥♥ اما دنیای دیگریستــــــــــــ——————اس ام اس عاشقانه جدید——————

زندگی یک پاداش است نه یک مکافات ...
فرصتیست کوتاه تا :
ببالی
بیابی
بدانی
بیاندیشی
بفهمی
زیبا بنگری
و در نهایت در خاطره ها بمانی....

——————اس ام اس عاشقانه جدید——————

مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت
دیوانه عشق تو سر از پا نشناخت
هر کس به تو ره یافت ز خود گم گردید
آنکس که تو را شناخت خود را نشناخت

——————اس ام اس عاشقانه جدید——————

دنیای کوتاه...............
خیالت تخت
بااین خوابی که من دارم و
چشمانی که تو
دنیا برای فراموش کردنت
کوتاه ست.....


———متن عاشقانه کوتاه———————
از تمــام کلاس هــا
تنهـــا
لحظـــه هایی کــه بــه تــو فکـــر میکنـــم
یـــادم مــانده!


———متن عاشقانه کوتاه———————

آهای سرنوشت !
اسکار حق توست
سالهاست که مرا فیلم کرده ای...———متن عاشقانه کوتاه———————

چند وقتیست هر چه می گردم
هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم
نگاهم اما گاهی حرف میزند
گاهی فریاد می کشد
و من همیشه به دنبال کسی میگردم
که بفهمد این نگاه خسته چه می خواهد بگوید …

———متن عاشقانه کوتاه———————

ســُکـوتْ مـیکـُنــَم .؛
تــآ بــِفـﮩـمْے . . .
چـْہ بــْے صـِـدآ بآخـتـْے


———متن عاشقانه کوتاه———————

در دنیایی که دیوانگان ، در عالم خود پرواز میکنند بیآنکه بالی داشته باشند و
چ خوش سعادتیست مجنونی و دیوانگی