جملات و پیامک کوتاه عاشقونه دوست داشتنی و خواندنی برای کل کل و انتشار در فیسبوک و لاین و واتس آپ و وایبر و   ... نظر یادتون نره

از زمستان آمده بودم،
به هزار امید،
تا بر تابستان شانه ات آشیان کنم،
امٌا،
تنها چشمهایت را لحظه ای نوشیدم،
در آن انبوه تن های غمگین اطرافت،
جایی نبود برای آشیانم یا حتی نفسی نشستن.
شرمسار سرهای آرام گرفته بر شانه هایت،
بازگشتم.
==================
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿــــــــﺎﯼ ﭘــﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ
ﺗﻨﻬـــــــﺎ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﯿﻠــــــــﯽ ﺑﻬﺘﺮ
ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﮐﺴـــﯽ ﺍﺳــــﺖ
ﮐﻪ
ﺑﺨﻮﺍﻫــﯽ ﺩﺍﺋــــــــﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺍﻭ ﯾﺎﺩﺍﻭﺭﯼ ﮐﻨﯽ
ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷــــــــﺖ ﻧﮑﻨﺪ . . .
==============


می خواهم امشب با رازقی ها عهد ببندم

هر وقت دلم هوای تو را كرد

عطر حظور مهربان تو را با من هم قسمت كنند
================
تقویمِ امسال هم…
با تقویمِ پارسال…
هیچ فرقی نمیکند…
وقتی…
زندگی…
تا اطّلاعِ ثانوی …
تعطیل است!
============
از تمام رمز و راز های عشق
جز همین سه حرف ساده
جز همین سه حرف ساده میان تهی
چیز دیگری سرم نمی شود
من سرم نمی شود
ولی...
راستی
دلم
که می شود
================
گر زلف تو سلسله ست،دیوانه منم

ور عشق تو آتش ست،پروانه منم

پیمان تو را به شرط پیمانه منم

با عشق تو خویش و،از تو بیگانه منم.
========================
تمام "امن یجیب"های دلم را گره زده ام به
کلمات و روانه آسمان کرده ام....
من مطمینم خدا تو را برای دلم نگه می دارد....
=====================
میتوان زیبا زیست…
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید…
عشق باشیم و سراسر خورشید…
=================
ک روز خواهی آمد
کاش بدانی
بهار ، هیچ گل مرده ای را زنده نمی کند
===============
می نویسم از تو!

از تو ای شادترین

ای تازه ترین نغمه عشق

تو که سر سبز ترین منظره ای

تو که سر شار ترین عاطفه را نزد تو پیدا کردم

و تو که سنگ صبورم بودی

در تمام لحظاتی که خدا شاهد غصه واندوهم بود

به تو می اندیشم!

به تو می بالم!
=====================
سعی نکن حالم را درک کنی....
با گذشته ام خیلی فرق کردم...
هر وقت در اغوشه هیچکس ضربانه قلبت تند نشد
و با هیچ نگاهی دلت نلرزید
میتوانی مرا درک کنی....
====================
دوســـــت داشـــــتن همیشـــــه گفـــتن نیســـــت...
گـــــاه سکـــــوت اســـــت و گـــــاه نگــــــاه...
غـــــریبه...
ایـــــن درد مشـــــترک مـن و توســـــت...
که گاهــــی نمی توانیـــــم در چشمهـــــای یکدیگـــــر نگاه کـــــــنیم...
============
دوست داشتن ات را
نمی شود نوشت
وقتی که واژه ها
نه موئی برای سپید شدن دارند
و نه اندامی برای خم شدن ..
=================
بودنش عادتی است ،
مثل " نفـــــــس " کشیدن !
.." خــــــــدا " را می گویم ،
همیشه همراهت
========
زن ....جنس عجیبی ست!

چشم هایش را که می بندی, دیدِ دلش بیشتر...

دلش را که میشکنی, باران لطافت از چشم هایش سرازیر...ا

انگار درست شده تا...روی عشق را کم کند!

======================
میــجویــمت هــر روزدر میــان یــاد هــا!غاـ؋ـل ز ایــنڪهـ تو! ایــنجا! میــان قلبم ساڪن شدهـ ایــ...=====================
از آدم هــا بگــذر !دلـت را بزرگتر کننـاراحتِ این نبــاشکه چــرا جاده ی رفاقــت با تـ ـو همیشه یک طرفه است. . .مهــم نیست اگر همیشه یک طرفــه ای . . .شــاد باش کــه چیزی کم نگذاشتـه ای وبدهكار خودترفاقت وخدایت نیستی.وجدانت که آسوده باشد کفایت می کند.
============================
شماره عوضــــــــــــی نبود . . .صـــــــــــــــدا اشتبـــــــــاه نبود . . .صـــــــدا همان صــدا بود . . .چیزی دیگر انگار عوض شده بود . . .چیزی شبیه دل . .