متن و عکس عاشقانه زیبا دوست داشتنی برای فیسبوک و لاین و وایبر و غیره

آرامــش یــعنی ؛

هر وقــت قهــر کردی ،

مطمئـن باشی بجـز تــو ، هیچکــس جاتو نمیگــیره...

عکس عاشقانه ازدواج