جملات عاشقانه جدید و دوست داشتن و حرفهای بزرگان و افراد مشهور برای فیسبوک و توئیتر و لاین و بی تالک و وایبر و هالک و تانگو:

بسترم
صدفِ خالیِ یک تنهایی است.
وَ تو چون مروارید
گردن آویزِ کسان دگری.

-هوشنگ ابتهاجبه دشمنانت هزاران بار فرصت بده تا با تو دوست شوند
اما به دوستانت یک فرصت هم نده که دشمنت شوند
زیرا دوستانت جای عمیق زخمهای دلت را دقیق می دانند . . .


اینـــجـا ..
زمسـتــان زود مـی آیـــد ..
حتّــی ..
زودتـــر از پــاییـــــز !پیدا کــــــــردن کسی که بهت بگه دوسـت دارم سخت نیست

پیدا کــــــــردن کسی که

واقعا بهت ثابت کنه دوست داره سختــه...!!!روی زمین هیچ چیز قطعی نیست، و معنای چیزها با وزیدن بادی تغییر می کند. و باد دائما می وزد، چه بدانید و چه ندانید.

" میلان کوندرا "


آه.... ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مُهیا کنیم
خود نتوانستیم مهربان ...باشیم.
اما شما!
وقتی به روزی رسیدید
که انسان، یاور انسان بود
در باره ما.... با رأفت داوری کنید.

«برتولت برشت»