عکس عاشقانه به همراه متن های عاشقانه برای عاشقان و دلدادگان

ای رفته ز دل ، رفته ز بر ، رفته ز خاطر
بر من منگر تاب نگاه تو ندارم
بر من منگر زانکه به جز تلخی اندوه
در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم
ای رفته ز دل ، راست بگو !‌ بهر چه امشب
با خاطره ها آمده ای باز به سویم؟

عکس عاشقانه

سه آرزوی قشنگ عاشقانه :

بی من نباشی

بی تو نباشم

♥ بی هم نباشیم♥
عاشقانه


جایت را با دیگری پر میکنند .... احساس ......سیری چند ؟

آدم های عجیبی دارد دنیا .. ؟

دوستی هاشان ناگهانی ... دل بستن هاشان غریب و رفتن شان آشنا ...! :((