جمله های عاشقانه به همراه عکس عاشقانه و زیبا برای عاشقان برای واتس آپ و ویچت و فیسبوک و وایبر
نگاهت را پنهان میکنی که
مردانگیت خدشه دار نشـــود !
اخـــم میکنی که
مهربانیت را پنهـــــان کنی!
مــــرا به اسم خطاب نمیکنی که
هوایی نشَوم !
امــــا نمیدانـــی !
نمیدانی کــه چقـــدر اینهـــا به تـــو می آید !
و من ........
داملود عکس عاشقانه


جمله زیبا از حسین پناهی

تو سکوت می‌کنی
و فریاد زمانم را نمی‌شنوی.
یک روز،
من سکوت خواهم کرد
و تو آن روز برای اولـین بار
مفهومِ دیر شدن را خواهی فهمید...!

"حسین پناهی"

.....................................

گفتی بگو که در چه خیالی و حال چیست؟
ما را خیال توست، تو را در خیال چیست؟

روزگار برترین آموزگار است...
درسی به من داد
که هیچ وقت
هیچ وقت به کسی نگویم که دوستش دارم

با زخم هایی که ترکه هایش بر قلبم نشاند
به من آموخت بعد از رفتن تو
هیچگاه حرف دلم را بر کسی عیان نسازم
چون او نیز بر داشته هایم پشت می کند و میرود...

قلبم را به دار می کشم
زبانم را می برم
چشمانم را کور می کنم
تا اشتباهشان را دوباره تکرار نکنند...

اما تو بدان
درد تنهایی
هدیه ای بود که معلمم برای من به ارمغان آورد...

+از دوست به یادگار دردی دارم...کان درد به صد هزار درمان ندهم (مولانا)