اس ام اس ها و پیامک های عاشقانه احساسی غمگین تنهایی دلتنگی


حکایت تلخی است
مانده ام برای تو..
رفته ای برای دیگری...


_______________________

میخواهم گره بخورم در تو

آنقدر سخت که بادندان بازم کنی

_________________________تا خیال گریه کردم یار رفت

این غزال از بوی خون رم میکند

_____________________________


عاقبت دستانمان رو میشود با شعرها

مثل چشمانی که بعد از گریه ها پف میکنند____________________________

عشق حراج می کنی قلب اجاره می دهی

نرخ خریدنت مرا خانه به دوش میکند

____________________________

فقط غروب جمعه نیست که دلگیر است

دلت گیر کسی باشد

می گیرد


____________________________

گاهی ادم

لال میشود

حرف دارد

ولی کلمه ندارد


___________________________

بگو تو هم دلت تنگ است مثل من...!!

باور کن...

بعضی حرف ها را باید زد

حتی اگر تکراری باشند....