כلــــــــــم ..
با مشت دیگران کـَـکش هم نمیگزכ..
امـــــــــــــــــــــــــــــــا ..
اخمـــ تو ..
خورכش میکنــכ ..
چه رســכ به .......
... قهر و نبوכنــت...

http://peb30.mihanblog.com/


چشمانت را ببنــכ
آرام باش
و بـــﮧ صدای قلبت گوش بسپار
چه می شنویــے
دوستت כارم ....... فــכایت شوم
اینها كلماتــے است كــﮧ بــے اختیار از قلب من میجوشــכ
و بــﮧ قلب تو ارسال میشوכ
میشنوے ؟؟؟؟؟


http://peb30.mihanblog.com/

√ مــےכانـــم روزے تـــو مـرا כر آغــوش خـواهــے گـرفـﭞْ…
پـشـیمــــاטּ و بـا چشمــانــے پُــر از اشـڪ…
خــوכم را ڪـﮧ نــﮧ (!)
عـڪـωـــم را…!
عـڪـωـــے ڪـﮧ ڪنــارش نـوشــﭡــﮧ اسـﭞْ:
” یـڪ هفــﭡـــﮧ گـذشـﭞْ… “

http://peb30.mihanblog.com/

کـــاش میـشـد ،
خــودمـو یـه جــایی
جـــا بــذارم !!!!
.
و
بـــرگـردم ببینم ..

دیـگه نیستم ....

http://peb30.mihanblog.com/

خدایـــــــــــــــا
مگــﮧ بهم نگفتــے حق انتخاب دارے
پس چرا انتخابم در اغوش دیگریست