مسابقه انتخاب جذابترین زن متاهل جهان در حالی برگزار شد که ۷۸ زن متاهل از کشورهای مختلف در آن شرکت داشتند .این دوره که پانزدهمین دوره این مسابقات می باشد زنان متاهل ۱۹ الی ۴۱ ساله در ان شرکت داشتند، که در این میان ویکتوریا رادوچینکایا زن روسی ۳۱ساله توانست مقام اول،زیباترین زن متاهل جهان را از آن خود نماید.


در تصویر زیر ناتالیا اشمارنکوو در کنار ویکتوریا دیده می شود ، وی سال گذشته مقام نخست را کسب کرده بود و امسال نیز به اینجا دعوت شده تا تاج ۱۵۰ هزار دلاری را به ویکتوریا تحویل دهد.


معیارهای برگزاری زیباترین زن متاهل : زن خوشگل  زن خوش اندام  زن شوهردار بود.


منبع: http://namehnews.ir/News/Item/85940/33/%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8--%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86---%D8%B9%DA%A9%D8%B3.html