چقدرزیباست کسی رایادکنیم...
نه برای نیاز..
نه از روی اجبار...
ونه از روی تنهایی.
فقط برای اینکه ارزشش رادارد"...

http://peb30.mihanblog.com/

مخاطب خاصم به من:
حیف که روی تو غیرت دارم،
وگرنه روسریت را
از همین سطر باز می کردم
که همه ببینند
چه خیالی بافته ام
از موهایت…


http://peb30.mihanblog.com/

دلـتنگــی،

پیچیــده نیســــت.

یــک دل..

یک آسمان..

یــک بغــض ..

و آرزوهــای تـَـرک خـورده !

به همین ســادگـی ...


http://peb30.mihanblog.com/

باید رفت …
گاه از قلب کسی …
گاه جفت پا تو صورت کسی !

http://peb30.mihanblog.com/

حــوآســـــت بآشدبآنو

اگـــــربــه مــــردی بــیــش اَزحد بـــها بدهـــی

دیــگـــــربرآی دآشتنــــت تلـــاش نمی کنـــد

نگــــاهـــش ســـــردمی شود..

کلـــامش بـــی روح

دستـــآنش یخ زده

حــرف هــآیَــش بــوی دل مردگـــــی می گیــــــــــرد!!

وآغــــوشش بوی هوس..


http://peb30.mihanblog.com/


بهترین مکان برای خواب خونه خود آدمه
راحت ترین توالت، توالت خونه خود آدمه
راحت ترین لباس، لباس خود آدمه
خوش فرمون ترین ماشین، ماشین خود آدمه
بهترین جزوه، جزوه خود آدمه
تمیزترین دست، دست خود آدمه
بامزه ترین بچه، بچه خود آدمه
ولی خوشبوترین ادکلن، ادکلنه کسیه که تو خیابون از کنارت رد می شه!


http://peb30.mihanblog.com/


شن های روان دو کار انجام می دهند:

اگر به دریا نزدیک باشند به سوی آن می روند،

و اگر در کویر باشند هول خود می گردند و همیشه سرگردانند.

http://peb30.mihanblog.com/

ღ مَن زَنم...!!
ღ زَنی اَز جنس خواهَرَت...!!

ღ زَنی اَز جنس مادَرَت...!!
ღ زَنی اَز جنس هَمسَرَت...!!

ღ هَر گاه نِگاهی نابِهِنگام...!!
ღ اَز سَر ِهَوَس بَر مَن اَنداختی...!!

ღ ناموس خود را...!!
ღ دَر چَشـمان پَلیدِ رَهگذَران اِنسان نما حِس کُن ...!!

ღ آنچه تو را بهِ خَشم وامیدارَد...!!
ღ بَرادَر و پِدَر و شوهَر ِمَن را نیز ...!!

http://peb30.mihanblog.com/

تکیه داده ام به درختی پیر
در هاج و واجی دلتنگی های جاده ای که در تو تمام شد..
تظاهر به برگشتنت بی فایده ست..
که این جاده را
مدت هاست یکطرفه تابلو زده اند....

تکیه داده ام به درختی حول و حوش نبودنت..،
در چند قدمی خیال مرزهای تنت..
وقتی حتی به قدر یک درخت تکیه گاه نبودی..!!!

http://peb30.mihanblog.com/
دلتنگم،

مثل مادر بی سوادی

که دلش هوای بچه اش را کرده

ولی بلد نیست شماره اش را بگیره....

http://peb30.mihanblog.com/

دوست بدار آن هایی را که در زندگیت نقشی داشته اند
نه آن هایی که برایت نقش بازی کرده اند......!


http://peb30.mihanblog.com/


بگذار زمانه از حسادت بترکد…
.
.
انگشتان من ,
.
چه به انگشتان ” تو ” می آید !