گـــاهـ کـُـن . . .

مـــــــی بینـــــــــی . . . ؟

ایــن ویــــرانــکـَــده ، آثــار بــاستانـــی نــیست . . .

مـَـنـَـــــــم. . . !!!

عکس غمگین دوری

تو دست در دست دیگری ….
من در حال نوازشِ دلی که سخت گرفته است از تو ….
مدام بر او تکرار می کنم که نترس عزیز دل…

آن دستها به هیچ کس وفا ندارند….


عاشقانه تنها جنگل

ترکت میکنم ، تا هر سه راحت شویم …
من ، تو و رقیبم
من از قید تو ، او از قید من و تو از قید خیانترفتن سفر


قبول دارید که عشق فقط عزیزم و دوستت دارم گفتن به یکدیگه نیس بلکه 

اینه که در هر شرایطی پشت معشوقت رو خالی نکنی و همراش باشی؟؟؟!عاشقانه دوست داشتن


زیباترین و جدیدترین عکسها و متنهای عاشقانه در: http://peb30.mihanblog.com/