چَشــم از مَـن بر نـَــــدار
چـو کـــودکی ســر بـه هـــوا
به دنبـــال ِ مــــادر
هــرکه را شــبیه تــو ببـینم ،
دامنش میــگیرم ...

متن عاشقانه زیباپیــوندی ابدی ست
میان قلب من و ُ
چَشــم های ِشــعله انـگیزَت
پــروانه ای که میســوزد
در آتش اشـــتیاق ...جملات فیسبوکی


مرهم زخم های کهنه ام
کنج لبان توست!
بوسه نمی خواهم
چیزی بگو ...

جدیدتریت جملات فیسبوکی

ای از یــاد بـــرده مرا
هنوز هــــم
باران که میـــبارد
دلم تنـــها
به خاطـــــره ی تو
ســـر میزند
دستــــهایم فقط
به دستــــهای تـــو
پل مـــیزند
مانـــده در گذشـــته ای دور
فاصـــله را بردار
هنـــوز هم دلــــم
برای دیــــدن تو
پــر پـــر مــــیزند

متن های عاشقانه جدید

چه شیرین است دل نبشته هایی که در آن دلتنگی ها را قورت داده اند،
تلخی ها را مرهم دردها کرده اند،
و انکارها و گریه ها
برای آنست که "عشق را بر کتیبه روزگار حک کنند"

عاشقانه ها:http://peb30.mihanblog.com/

کودک درونم هرچند بازیگوش باشد
با احساس کسی بازی نمییکند...

با عضویت در خبرنامه مطالب وبلاگ را در ایمیل خود دنبال کنید

مطالب جدید برای فیسبوک


، آﻧﻘﺪر راﻩ ﻣﯿـــ ـﺮوم ﺗﺎ ﺑﻬـ ﺣﺮﻓــ ــ ﺑﯿﺎﯾﻨــ ـﺪ

”. . . ﺧﻂ ﻫﺎﯾــ ﺳﻔﯿــﺪِ وﺳـﻂ ﺟـــ ــﺎدﻩ“

... ﻣﺤﺎﻟــ ــ اﺳﺘــ ﮐﻬـ ﺟﺎﯾــ ﺗـــ ـــﻮ را ﻧﺪاﻧﻨــ ــﺪ

مطالب فیس بوکی : http://peb30.mihanblog.com

قورت می دهم ،همه دلتنگیهایم را و تلخ نوشته هایم را

سر می كشم ،انكار نمی كنم ،لج كرده ام كه برایت بنویسم

گریه كنم ،عاشقت بمانم

لج كرده ام

دوستت داشته باشم

دلم می خواهد باور كنی ،دوستت دارم

همین


متن برای فیسبوک: http://peb30.mihanblog.com

آه...
در دسته کدام ژانر بنگرم به این سکانس های آتشین...؟
تراژدیک است این یا رومانتیک؟
اروتیک یا دراماتیک ؟
این تویی...؟ آن قدیسه ی پری مآب؟
پیچ و تاب هایت خرابم میکنند بانو
بس کن!
برو و آسوده ام بگذار...!
فوت میکنم دود ها را و پراکنده میکنم رنگ قرمز شهوت را از بالای سرم
یک پــــک عمیق میزنم و باز سکانس های نو....


مطالب وبلاگ را روزانه از طریق خبرنامه وبلاگ دنبال کنید


انگشت‌های من

می‌بارند

و نام تو

می‌روید ... !


http://peb30.mihanblog.com


آدمـــــها... مثـــل مـــوبـــایل ها low battery نــــدارند اکثــــرا بـــدون اخـــطار قبلـــی... و خـــــیلی نــــــاگـــــهــانی ... تـــمـــام میـــشـــونـــــد ....!!!


استاتوس جدید فیسبوکی: http://peb30.mihanblog.com
پر از توام..

به خالی بودن روزهایم نگاه نکن

نگو هیچ نداری...

ببین من تو را دارم

تمام دنیا را..


جدیدترین جملات و متنهای زیبا برای فیسبوک


آقــا من میگــم باید یکــے باشه ...
انقد محکم بچلونیــش کـه نفســش بـالا نیــاد،(!)
بعد اونــوخ انقد ببوســیش کـه ...
خیــس آب شــه انــگار که زیــر بـارون بـوده،
انقـد بوش کنــے که تـا ۲۴ ساعـت بوش یـادت بمــونه
خلاصـه از ما گفتـن،...
بایـد یه همچیـن کسـے داشــته باشــے... :دیـ


مطالب عاشقانه زیبا:http://peb30.mihanblog.com


+سیب را گاز بزن(!) بهشت جاییسـت که "مـن و تو "بـا هـم باشـیم ../.


جدید ترین مطالب وبلاگ را در ایمیل خود با عضویت در خبرنامه دریافت کنید

+یـه روزهـایی مـن فقـط لوس داشتـنیِ تو بـودم. تو بغـلِ داشتنـی من../.