آدم ها همه می پندارند که زنده اند
برای آنها تنها نشانه ی حیات
بخار نفس هایشان است ...
کسی از کسی نمی پرسد :
آهای فلانی ... !
... از خانه ی دلت چه خبر ؟!
گرم است یا نه ؟
چراغ اش نوری دارد هنوز ...؟؟؟

♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥

درد دل هایت را به هیچ کس نگو چون یاد میگیرند چگونه درد به دلت بیاورند !!!

♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥

خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد

بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکلی ندارد .


♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥


تو زن شدی ... نه برای در حسرت ماندن یک بوسه ! برای خلق بوسه ای از جنس آرامش... تو زن نشدی ...که همخواب ... آدم های بیخواب شوی! زن شدی ... که برای خواب کسی رویا شوی! تو زن نشدی که در تنهایت ... حسرت آغوشی عاشقانه را داشته باشی ... ... ... ... ... زن شدی تا ... تا آغوشی در تنهایی عشقت باشی

♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥

از آن روز که رفته ای

کارت شارز ها را سیگار میخرم

و با خیابان حرف می زنم..!

همینطور پیش برود.. .

گوشی را هم باید بفروشم

/ کفش / بخرم........!..!!!!!♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥

از ما که گذشت

ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن

تا از همان اول فکری به حال جای خالیت کند . . .

♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥

از شانه ام پرید بر شانه اش نشست نگرفتمش بالش میشکست...

♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥


و رسالتـــ من این خوا ـهد بود
تـا دو استکان چاے داغ را
از میان دویستــــ جنگِ خونین
بـ‌ه سلامتـــ بگذرانم
تا در شبے بارانے
آن ـها را
با خداے خویش
چشمـ در چشمـ هم نوش کنیمـ .

"حسین پناهـے"

♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥

باران که می بارد

دلم برایت تنگ تر می شود!

راه می افتم بی چتر ...

من بغض می کنم

آسمان گریه...!!


♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥

به سلامتی هر كس كه دلش از یكی خونه!
به سلامتی هر كس كه دلش از یكی دوره!
به سلامتی اون كسی كه دردامو میدونه!
به سلامتی اون كسی كه میدونه ولی همیشه ساكت می مونه!
به سلامتی هر كس كه درونش داره میسوزه اما ترجیح میده لبهاش و بدوزه!
به سلامتی هر كس كه عاشقه و شاید هنوز نمیدونه

♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥


برام هیچ حسی شبیه تو نیست

تو پایان هر جستجوی منی

تماشای تو عین ارامشه

تو زیباترین ارزوی منی