ترجیح میدهم با كفشهایم در خیابان راه بروم و به خدا
فكركنم
تا این كه در مسجد بشینم و به كفشهایم فكر
كنم

♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥

روزی اگر نبودم ، تنها آرزوی ساده ام این است ، زیر لب بگویی:
یادش بخیر


♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥
چه افتاد این گلستان را چه افتاد که آیین بهاران رفتش ازیاد
چرا خون می چکد از شاخ ی گل چه پیش آمد کجا شد بانگ بلبل
چه درد است این چه در است که در گلزار ما فتنه کردست
چرا در هر نسیمی بوی خون است چرا زلف بنفشه سرنگون است
چرا سر برده نرگس در گریبان چرا بنشسته قمری چو غریبان
چرا مطرب نمی خواند سرودی چرا ساقی نمی گوید سرودی
چه آفت راه هامون گرفتس چه دشت است راهش خون گرفتس
چرا خورشید فروردین فرو خوفت بهار آمد گل نوروز نشکفت
مگر خورشید و گل را کس چه گفتس؟ که این لب بسته و آن رخ نهفتس
مگر گل نو عروس شوی مردس!! که روی از سوگ و غم در پرده بردس
بهارا تلخ منشین خیز و پیش آ گره واکن ز ابرو ؛چهره بگشا
سر و رویی به سرو و سمن بخش نوایی نو به مرغان چمن بخش
براید گل صبح خواهی نخواهی وگر خود صد خزان آرد تباهی
بهارا شاد بنشین شاد بخرا بده کام گل و بستان ز گل کام
اگر عمر خود باشد سر براریم دل و جان در هوای هم گماریم
دگر بارت چو بینم شاد بینم سرت سبز و دلت آباد بینم
به نوروز دگر هنگام دیدار به آیین دگر آید آیین پدیدار


♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥


عشق فرصتی نیست که بخواهی آنرا ایجاد کنی شاید احمقانه باشد که سعی کنی عاشق کسی باشی عشق حادثه ای است شبیه تصادف که باید پیش بیاید.

♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥

خسته ام!
نه اینکه کوه کنده باشم
نه ...!
دل کنــــــــده ام

♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥

چه عاشقانه است این روزهای ابری
چه عاشقانه است قدم زدن زیر باران غم تنهایی
چه عاشقانه است شکفتن گل های اقاقیا
چه عاشقانه است قدم زدن در سرزمین عشق

♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥

به سلامتی عشق های یك طرفه ای
كه میدونن نمیشه اما دست از تلاش نمیكشن
♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥

این روزها
جای خالی " تـو " را با عروسکی پر می کنم
همانند توست
مرا " دوست ندارد "
احساس ندارد !
اما هر چه هست " دل شـکـســتـن " بلد نیست ...!!

♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥

به سلامتی کسی که دلتو شکسته
اما خبر نداره اون چیزی که شکسته تصویر زیبایی بوده
که از خودش ساخته
ته دلت

♥♥♥♥ PEB30.MIHANBLOG.COM ♥♥♥♥

گاهی آدم دلش می خواهد
کفش هاش را دربیاورد
یواشکی پاورچین پاورچین از خودش دور شود....!